Strona główna : kontakt : cennik : uprawa : ciekawe linki

UPRAWA

Pod uprawę topinamburu nadają się wszystkie gleby. Oczywiście posadzony na glebie klasy III czy IV wyda wyższy plon, niż na glebie klasy VI. Miejsce w płodozmianie jest obojętne, udaje się po każdej roślinie. Chcąc użytkować plantację przez kilka lat, należy zastosować 30-40 t/ha obornika oraz nawożenie mineralne w wysokości: 50-80 kg P2O5/ha, 120-180 kg K2O/ha, 80-120 kg N/ha.

Przedzimowa uprawa roli uzależniona jest od przedplonu. Po zbożach należy wykonać podorywkę, po kukurydzy lub słoneczniku, dobrze pociąć łodygi. Po okopowych wystarczy tylko wyrównanie pola. Kolejnym etapem prac są: nawożenie organiczne i mineralne oraz orka. Wiosną należy jak najwcześniej wykonać włókowanie lub bronowanie. Po wysianiu nawozów azotowych lub fosforowo-potasowych, spulchnić glebę kultywatorem na głębokość 10-12 cm. Bulwy można sadzić wiosną (marzec-kwiecień) lub jesienią (październik-grudzień). Korzystniejsze jest sadzenie jesienne, gdyż już w kwietniu następnego roku, mamy 10-15 centymetrową zieloną plantację. Sadząc topinambur jesienią, zyskujemy 30-50 dodatkowych dni wegetacji. Ma to jednak znaczenie tylko w pierwszym roku użytkowania plantacji. Do obsadzenia 1 ha potrzeba ok. 2 tony bulw. W następnych latach nie sadzi się nowych bulw. Te, które pozostaną wystarczą do uzyskania zadawalającego plonu. Po zbiorze bulw należy rozsiać nawozy mineralne i obsypnikiem wyznaczyć nowe rzędy.